Výsledky Krále hub 2019

Králem hub pro rok 2019 se stal Ladislav Bárta. 

Za podvod byl vyloučen Jaroslav Honzík

Za podezření z podvodu a fatální devastaci okolních lesů, udělil předseda spolku dutku Robertovi Kučerovi. 

Předseda spolku dále udělil pochvalu pro:

  • Vladimírovi Matoušovi - za prezentaci webových stránek
  • Vladimírovi Beránkovi - za příkladnou reprezentaci spolku Krále hub a za včasné odhalení podvodu při hlasování o Krále hub za rok 2019

www.kralhub.cz · info@kralhub.cz

Král hub Borohrádek